The Fluffy Crank - Rock N Roll Duty

System som fungerar

Om man har en affär så vill man så klart ha ett bra system som fungerar och som gör att man också tolererar ännu mycket mer och detta kan då i sin tur leda till att man också känner lite mer för alla andra. Man kanske inte har ett bra kassasystem i Stockholm eller så kanske man inte heller vet hur man skall gå till väga för att också liksom vilja göra detta på bästa möjliga sätt. Så om man är i din sitsen så kan man ändå se till att använda sitt kassasystem i Stockholm för att också vilja ...